Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022
2021-03-14 08:39:29

În atenția părinților,
În vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, au fost publicate documentele: ordinul și metodologia, care reglementează această procedură, precum și calendarul înscrierilor.
Astfel, prima etapă cuprinde următoarele termene:
✍️17 martie- Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar,
pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a
informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea
specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi:
numărul de clase alocate, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
✍️ 18 martie- Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a
modelului de cerere-tip (Anexa 3) pentru evaluarea copiilor
care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu
au fost evaluați;
✍️ 22 martie - 27 aprilie- Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea
recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de
învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ
cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa
pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit
din străinătate
● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de
evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care
îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1);
● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării
evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru
participarea la evaluare;
● Desfășurarea evaluării copiilor de către
CJRAE/CMBRAE;
✍️ 29 martie - 28 aprilie- Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea
de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz,
respectiv a declarației pe proprie răspundere și a
documentelor necesare în copie simplă;
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
✍️ 10 - 11 mai- Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea
copiilor la școala de circumscripție.
✍️ 11 - 18 mai- Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele
depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere
pentru candidații admiși în această fază.
✍️ 19 mai- Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de
înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la
școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal
instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă
unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu
au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această
fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
✍️ 20 mai- Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

Vă așteptăm să ne vizitați, să vă expuneți doleanțele și să le discutăm și, mai ales, îi așteptăm pe micii „puiuți” să pășească cu încredere în această nouă etapă!

Înapoi