Baza materială

Şcoala Gimnazială Grigore Tabacaru Hemeiuș - bază materială:

• Grădinița cu Program Prelungit este amplasată în corp de clădire separat de şcoală, şi dispune de următoarele spaţii:
- Spaţiul de primire şi vestiare pentru copii (80 m2)
- Cabinet medical
- Cameră de izolare şi grup sanitar
- Bloc alimentar cu două spaţii separate:
- loc servire masă (45 m2), capacitate: 40 locuri; orar: mic dejun (8.00-9.00) şi prânz (12.00-13.00)
- loc pregătire alimente (20 m2)
- Patru săli de grupă (4 x 75 m2) echipate cu mobilier adaptat şi patuţuri pentru dormit. Acestea dispun de spaţii separate de depozitare fond educativ-instructiv (4 x 20 m2)
- Două grupuri sanitare (1 pentru fete şi 1 pentru băieţi)
- Loc de joacă exterior (250 m2)
• Cabinet Director
• Departament Secretariat şi Contabilitate
• Cabinet Informatică (14 calculatoare conectate la internet)
• CDI (spaţiu de bibliotecă)
• Săli de Curs (9 clase de curs)
• Teren de sport


Şcoala Gimnazială Ion Simionescu Lilieci - bază materială:

• Grădinița cu program normal este amplasată în corp de clădire separat de şcoală, şi dispune de următoarele spaţii:
- Spaţiul de primire şi vestiare pentru copii (40 m2)
- Două săli de grupă (2 x 50 m2) echipate cu mobilier adaptat şi spaţiu separat de depozitare fond educativ-instructiv (1 x 20 m2)
- Două grupuri sanitare (1 pentru fete şi 1 pentru băieţi)
• Clădirea pentru învăţământ primar, este amplasată în corp de clădire separat şi dispune de următoarele spaţii:
- Săli de curs (5 săli de clase)
- Cancelarie şi Departament Secretariat
- Cabinet Informatică (14 calculatoare conectate la internet)
- Cameră depozitare alimente
- Grupuri sanitare separate pentru elevi şi cadre didactice
• Clădirea pentru învăţământ gimnazial, este amplasată în corp de clădire separat şi dispune de următoarele spaţii:
- Săli de curs (4 săli de clase)
- Cancelarie şi Cabinet Director
- Bibliotecă
- Spaţii de depozitare material didactic
- Două grupuri sanitare (1 pentru fete şi 1 pentru băieţi)
• Sală de sport, este amplasată în corp de clădire separat şi dispune de următoarele spaţii:
- Sala de actvităţi de educaţie fizică şi sport cu dotări moderne
- Vestiar pentru fete cu grup sanitar şi duş
- Vestiar pentru băieţi cu grup sanitar şi duş
- Vestiar pentru cadru didactic cu grup sanitar
- Cameră depozitare materiale sportive
- Aparatură multifuncţională- fitness
• Teren de sport


Grădiniţa cu Program Normal Lilieci nr. 2 - bază materială:
• Grădinița cu program normal este dispune de următoarele spaţii:
- Spaţiul de primire şi vestiare pentru copii (40 m2)
- Două săli de grupă (2 x 50 m2) echipate cu mobilier adaptat
- Spaţiu separat de depozitare fond educativ-instructiv (1 x 20 m2)
- Cancelarie
- Două grupuri sanitare (1 pentru fete şi 1 pentru băieţi)

 

 

Înapoi